NL03-1315674 "Red Wonder"

Werd in 2005:

2e duifkampioen WHZB overnacht 2005

1e duifkampioen Fond Union Overnacht

1e duifkampioen overnacht Vereniging

2e duifkampioen Brabant 2000 Overnacht

3e West Europese landencup NL

4e West Europese landencup totaal

5e duifkampioen overnacht NPO

 

Prestaties
1e Dax 83 d. 23e Nat. 12647 d. 2005
1e Mont de Marsan 144 d. 54e Nat. 11935 d. 2005
2e St.Vincent 192 d. 167e Nat. 16515 d. 2005
29e Bergerac 247 d. 1198e Afd. 7423 d. 2004

Pedigree

Vader: NL00-0081921. Zoon “Barcelona 527” Ad van den Ouweland Chaam

Kweker bij Cees Brues Alphen en komt uit de 94-9456527 (oa: 62e en 155e Nat Barcelona) x 92-9287028 (75e Nat.Lourdes). In de afstamming zit oa. Gebr.Kuipers en Van der Wegen.

 

Moeder: NL99-9932540 “Lady Wonder

Gekweekt door de combinatie Van de Pol-Verhoeven en via André van Boxtel uit Alphen naar Cees Bruers Alphen die er samen met de 00-921 het “Red Wonder” uit kweekte. “Lady Wonder” is een dochter van “First Red” (95-9563693) x 98-9853561 (dochter uit 96-9685977, zoon “ St.Vincent” x 96-9685992, kleindochter “St.Vincent” en “ Soustonsduif”)

Pedigree 5 generaties

Pedigree 6 generaties

Pedigree 7 generaties


Kampioenen aan de basis

In de afstamming van het "Red Wonder" zitten o.a. de volgende duiven:

Generatie

 • 1e Nat. St.Vincent 1996 (92-9279870) Comb.vd Pol-Verhoeven Goirle

(4)

 • 1e Nat. St.Vincent 1975 (73-632626) Willem v.d.Burgh Maasland

(7)

 • 1e Nat. St.Vincent 1972 "Van Estje" (68-1352647) Rob School Herpen

(7)

 • 1e Nat. St.Vincent 1965 (62-269192) Mevr.Westerhuis Gouda

(9)

 • 1e Nat. St.Vincent (B58-1037987) E.Matterne (B)

(8)

 • 1e Nat. St.Vincent "Kleine Lichte" (B32-4293562) Maurice Delbar Ronse (B)

(12)

 • 1e Internationaal Barcelona 1971 (67-1008617) Mathieu Huls Maastricht

(9)

 • 1e Nat. Barcelona 1977 "Sterke Barcelona" (74-1778583) Piet van de Slik Middelharnis

(5)

 • 1e Nat. Barcelona 1973 (65-2023862) Won tevens: 2e Nat Dax 1971, 5e Nat Barcelona'72, 14e Nat St.Vincent. A. van de Wegen & Zn Steenbergen

(5)

 • 1e Nat. Barcelona 1976 & 3e Nat.Barcelona 1975 (73-1364113) Gebr.Kuipers Neer

(9)

 • 1e Nat. Barcelona 1964 (60-392092) Van Wanroy Broekhuizenvorst

(9)

 • 1e Nat. Dax  "Daxduivin"(59-179376) A. van der Wegen & Zn Steenbergen

(8)

 • 2e Nat. Barcelona 1975 (72-577053) won tevens: 21e Nat Barcelona 1976, 44e Nat Barcelona 1977 en 116e Nat Barcelona. Gebr Kuipers Neer

(6)

 • 2e Nat. Barcelona 1970 (62-426006) Won tevens: 33e Nat. Barcelona '69, 35e Nat. Barcelona '66, 45e Nat. Barcelona '67, 68e Nat.Dax '68 v.Campenhout

(9)

 • 2e Nat. Barcelona 1982 (76-857134). Won tevens: 18e Nat.Bergerac '79, 22e Nat. Barcelona '80, 111e Nat.Barcelona '79, 233e Nat.Bergerac '80, 250e Nat. Dax '78, 324e Nat. Munchen '80. Marcel Braakhuis Heer.

(12)

 • 2e Nat. Pau + 2e Int. & 3e Nat.Barcelona + 9e Int. (79-928098) Gebr.Kuipers

(5)

 • 2e Nat/zlu Pau 1974 en 3e Nat. Pau 1973 (69-1257859) Gebr.Kuipers Neer

(11)

 • 3e Nat. Tarbes 1991 (87-2591458) tevens 16e Nat Dax 1988, 27e Nat. Bergerac 1988 Hendriks Helden

(6)

 • 4e Nat.Tarbes 1991 (90-9019736) Vader van: 1e Nat.St.Vincent 1996 (92-9279870) vd Pol-Verhoeven

(5)

 • 4e Nat. Dax 1982 (79-367110). Jos Bouwens Tilburg

(8)

 • 6e Nat.Soustons 1994 (92-9279949) vd Pol-Verhoeven Goirle

(4)

 • 1e St.Vincent Afd 1981 (78-934525) 17e Nat. van 18029 d. Jan Theelen

(10)

 • “Kleine Jo" (82-1563734) Won oa: 5e, 30e, 33e, 37e, 45e Nationaal. Harry Wijnands en Zn Maastricht

(5)

 • "Wonder van Neer"(67-843073) Marathonwinnaar 1973 Won in 6 weken 86e Nationaal St.Vincent 6206 duiven, 5e Nationaal Barcelona 1121 duiven, 68e Nationaal Dax 3601 duiven. Verder 4e Nationaal Barcelona, 20e Nationaal Limoges, 49e Nationaal Marseille. Pie Verheijen Neer

(7)

 • "131" (65-0568131)  Won oa: 2e Nat Angouleme, 4e Nat Dax 5213 d, 5e Nat St.Vincent, 11e Nat Dax 2969 d., 43e Nat Dax, 153e Nat St.Vincent Jan de Weert

(8)

 • "Gouden Koppel"(72-313744 Ijzeren x 73-978664 Oude Zwarte) Marcel Braakhuis

(7)

 • 90-duivin (63-1151390). Won: 4e Nat St.Vincent, 7e Nat St.Vincent, 11e Nat Dax, 36e Nat St.Vincent, 40e Nat Pau, 34e Nat Dax. Is tevens moeder van het "Hartje" (67-821896): 1e Nat St.Vincent 1970 Van Wanroy Broekhuizenvorst

(8)

 • "De Spin" (67-821892) Van Wanroy: 6e Nat. Bergerac

(7)

 • "Mozes" (44-18237) en "Saar" (43-231458) Toon Schouteren

(10)

 • "Zilvervosje" (47-433488). Won oa: 3e Nat. Dax (1949) 2e Nat. Dax (1950), 55e Nat.St. Vincent (1950), 27e Nat. Dax (1951), 47e Nat. St.Vincent (1951) Marijn Meesters De Heen

(6)

(11)

 • 50-349749 "49" Jan Aarden, won oa: 7e Nat.St.Vincent

(10)

 • Oud Doffertje (58-314753) Stamvader A. van der Wegen & Zn. Steenbergen

(6)

 • "Lamme" (60-252162) Won oa: 6e Nat.St.Vincent, 7e Nat. Dax, 10e Nat. Dax, 11e Nat. Dax A. van der Wegen & Zn Steenbergen

(6)

 • "152" (64-1096152) Won oa: 2e Nat Bergerac, 35e Nat. Dax, 39e Nat. Dax, 68e Nat. Dax, 76e Nat.St.Vincent, 88e Nat Dax, 176e Nat Pau, 188e Nat. St.Vincent,   193e Nat. St.Vincent A. van der Wegen & Zn Steenbergen

(7)

 • De "400" (76-271400)  Won oa: 1e Moulins ZNB 7000 d., 1e Pont Max, 1e Vilvoorde Stamvader Comb vd Pol-Verhoeven Goirle

(4)

 • "Crack 907"(82-8202907) Won oa: Dagfond 3e, 6e, 42e, 48e ZNB, Overnacht 106e, 110e, 614e, 725e Nat. Comb.vd Pol-Verhoeven Goirle

(6)

 • "470" (91-9158470) Won oa: 12e Nat.Pau 1995 van 2156 d., en 5e Int. duivinnen 100e Nat.Pau 1994 van 2425 d., 379e Nat.Marseille 1994 van 4601 d. Moeder 1e Nat. St. Vincent 1996 (92-9279870) tegen 38570 d. Comb.vd Pol-Verhoeven Goirle

(5)

 • 2e Nat.Orleans 1978 (78-7803073) Christ vd Pol Goirle

(8)

 • "Oud Bontje" (62-537741) Christ van de Pol Goirle: 14e Nat.St.Vincent

(11)